Search
Close this search box.

Na Kontaktoni

Zyra Tiranë

Tel:      +355 42 25 39 69
Email: info@adadmalore.al

Zyra Korcë

Adresa: Te Sheshi Bashkia, rruga Floresha Myteveli, Pallati 9 katesh, Shk.3, kati II, Korçe

Tel:      068 21 80 985
Email: pumbo222@yahoo.com

Zyra Dibër

Cel:      0682029026
Email: burhanshehi@yahoo.com

Zyra Kukes/Has

dresa: Prane Drejtorise se Bujqesise Kukes/Krume

Cel:       0685449952
Email: halim.hereni@gmail.com